Oracle week message

img_1920Guiding oracle card for this week. The message on this card is special for me. I do believe in sharing knowledge and everybody has it. This card does send you the message to share, you do have something to share… and probably something pops up right know that you can share. Or there has been something in your mind for some time that you want to share. Well this is the time right now to do it. And this is also the time to take some space and time off from your rushed life to read to go to the library to take that class or workshop that you were looking at the last year. Talk with people with the same vibes and exchange the knowledge you have. All this will make your light grow. 🍀🍀🍀 Begeleidende orakelkaart voor deze week. Voor mij is deze kaart echt een special. Ik geloof echt in het delen van kennis, dingen die je hebt geleerd of die je gewoon weet. En het toffe hiervan is, iedereen heeft kennis!! Hoe cool is dat 😉 deze kaart brengt de boodschap dat het nu een mooie tijd is om je kennis te delen met anderen. Er komt nu vast iets in je op dat je wilt en kan delen. En dat ene waar je steeds al aan denkt, deel het, doe het, begin ermee! Het is ook zeer zeker de tijd om de ruimte te nemen in je drukke leven om dat ene boek te lezen om naar de bibliotheek te gaan. Schrijf je in voor die workshop of cursus waar je het afgelopen jaar al info voor had verzameld. Praat met mensen met dezelfde vibes als jij en wissel kennis uit. Je licht zal er sterker van gaan schijnen 🍀🍀🍀

Sharing power

img_1912

Knowledge is power to share.
Everything we learn and do or just know in life is knowledge. Everybody has knowledge. Sometimes we just forget to share this power. A little reminder 😊🍀

Kennis is kracht om te delen. Alles wat leren en doen of gewoon weten in het leven is kennis. Iedereen heeft kennis en dus kracht. We vergeten soms om deze kracht te delen. Kleine herinnering, deel je kracht.

Today’s oracle message

img_1908Today’s oracle message for the world. All that glitter’s. I drew this card reversed. Todays society is rushed, stressed and pushed to the limits of bigger better and more. All this is not what our souls need to be feeded with. It is not real. And the payment… health issues unhappiness and all that comes forth out of this is way to high. Underneath this mask of bigger better and more is the rotten reality. Be aware! Turn into your souls light and ask what you realy need.

De orakel boodschap van vandaag voor de wereld. Alles wat glittert. Ik heb deze kaart ondersteboven getrokken. De maatschappij van vandaag is gehaast, gestressed en tot z’n max gedwongen van groter, meer en beter. Dit is niet de voeding die onze ziel nodig heeft. Het is niet echt. Het prijskaartje die hier aan hangt en betaald wordt in gezondheidsproblemen en ongelukkigheid is veel te hoog. Onder het masker van meer, groter en beter ligt de verotte waarheid. Wees op je hoede! Vraag je ziel en je licht wat je echt nodig hebt. 🍀

 

Card from Wisdom of the oracle.